Trekke tenner

Dette er fjerning av tenner/røtter. Tannlegen fjerner da gjerne visdomstenner eller andre skadede/syke tenner som ikke lenger skal stå i munnhulen.

Ofte gjennomføres tanntrekking i forbindelse med større behandlinger hvor målet er å reetablere funksjon og estetikk for pasienten. Trekking av tenner gjøres som regel med lokal bedøvelse slik at  behandlingen blir smertefri.

Dersom tenner ligger vanskelig til kan det av og til være behov for å fjerne dem kirurgisk. Dette er små inngrep som innebærer at tannkjøttet legges litt til side for å skape bedre tilgang til tannen/røttene.

Når det som skal ut er blitt fjernet syr man som regel såret sammen med noen få sting. Deretter kommer man tilbake en uke etter for å få fjernet stingene. Alle pasienter som må fjerne tenner kirurgisk har krav på å få deler av behandlingen dekket gjennom HELFO (folketrygden)

Finn en tid for meg