Blogg

Bloggen til Søyland er en tannklinikk midt i Oslo Sentrum. Som tannleger konsentrerer vi oss spesielt om kosmetisk tannbehandling og komplisert restaurering av helt eller delvis ødelagte tenner, men vi er til syvende og sist allmenntannleger og gjør alle typer behadlinger for våre faste pasienter.