Personvernerklæring | Privacy Policy

Nettsiden soyland.no samler og loggfører informasjon om besøkende – anonymt, bortsett fra ved bruk av kontaktskjema. I henhold til gjeldende lovgivning har vi utarbeidet denne personvernerklæringen, løst basert på en mal fra Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen dekker kun bruk av nettsiden, og altså ikke pasientopplysninger, som holdes 100% separat.

Personvernerklæringen gjelder videre kun nettsiden og de forhold Søyland Tannklinikk selv har kontroll over. I andre kanaler er vi underlagt gjeldende regelverk. For eksempel vil interaksjon mellom Søyland Tannklinikk og brukere på Facebook være underlagt Facebooks regler for personvern.

Formål og metode

Hovedregelen er at vi kun samler inn informasjon etter samtykke, eller fordi det er nødvendig for oss for å «utføre gjøremål etter den registrertes ønske» (ref. Personvernlovens §8).

Identifikasjonskapsler / cookies

Soyland.no bruker identifikasjonskapsler («cookies») for å føre statistikk på bruken av nettsiden, og tilpasse kommunikasjonen vår basert på de besøkendes bruksmønster. Ved besøk på nettsiden oppgir vi dette, og videre bruk forutsetter samtykke fra brukeren.

Informasjonen vi samler inn på denne måten lar oss ikke identifisere individer, men lar oss loggføre en omtrentlig geografisk posisjon, brukerens utstyr, hvordan brukeren fant frem til soyland.no, samt omfanget av bruken av sidene.

Informasjonen hjelper oss å forbedre all kommunikasjon og markedsføring fra Søyland Tannklinikk (både på nettsiden og i andre kanaler) slik at den oppleves som mer relevant og av høyere kvalitet.

Kontaktskjema

Soyland.no har også kontaktskjema på nettsiden, der besøkende kan velge å oppgi navn og kontaktinformasjon for å stille spørsmål eller bestille konsultasjon med tannlegene.

Denne informasjonen er 100% frivillig å oppgi, men er nødvendig for å hjelpe brukeren.

Deling og sikkerhet

Alle opplysningene lagres i nettsky, beskyttet med passord. Det er ingen fysiske arkiv av personlig identifiserbar informasjon. Søyland Tannklinikk følger en «clean desk policy».

Opplysningene utleveres ikke til tredjeparter. Søyland Tannklinikks leverandører vil i noen tilfeller måtte få tilgang til informasjon for å løse sine oppgaver, men har ikke anledning til å bruke opplysningene utenfor sitt forhold til Søyland Tannklinikk.

Søyland Tannklinikk bruker også tredjepartsleverandører som Facebook og Google. Hvis brukeren har et kundeforhold med disse, vil de kunne samle inn personlig identifiserbar informasjon på Soyland.no. Dette er i så fall underlagt avtaler brukeren har med det aktuelle selskapet.

Ansvar og kontaktinformasjon

Øverste ansvarlig for behandling av informasjonen er dalig leder i Søyland Tannklinikk, med det daglige ansvaret delegert til selskapets ansvarlige for markedsføring.

Dersom du vil ha innsyn i hvilken informasjon vi har registrert om deg, eller vil be om retting eller sletting av informasjonen, send en forespørsel på epost til [email protected]

Vi retter oss etter norske lover, deriblant Personopplysningsloven, som blant annet gir rett til innsyn i egne personopplysninger, samt til å ha mangelfulle eller uriktige opplysninger opplysninger rettet eller slettet.