Kan du miste tennene av passiv røyking?

Gutter som risikerer periodontitt
VI har lenge visst at røyking øker sjansen for periodontitt. Nå viser det seg at også passiv røyking kan ha mye å si.

Periodontitt er en sykdom i tannkjøttet som gjør at tennene løsner, og i verste fall faller ut.

Sykdommen er veldig vanlig. Nesten halvparten av befolkningen over 40 år har en mild form av periodontitt, mens så mange som 10% kan ha alvorlige angrep.

Periodontitt kan behandles for å begrense skadevirkningene, men ikke kureres. Derimot kan sykdommen forbygges, med god tannhygiene, regelmessige besøk hos tannlegen og noen forholdsregler.

Røyking og stress

Det er flere faktorer som påvirker om man får periodontitt. To av de vanligste faktorene – som det er vanskelig å gjøre noe med – er arv og diabetes. Dessuten har stress vist seg å spille en rolle.

Lenge har det dessuten vært kjent at røyking er en av de viktigste medvirkende årsakene til periodontitt. Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse på mange.

Da er det kanskje mer overraskende at en amerikansk undersøkelse nylig har funnet en sammenheng mellom passiv røyking og periodontitt.

Mer passiv røyking = mer periodontitt

Forsker-teamet ved University of North Carolina undersøkte mer enn 3000 ikke-røykende personer for periodontitt.

Deretter tok de blodprøver for å måle hvor utsatt de var for passiv røyking. Det gjøres ved å måle nivået av kotinin, som produseres når nikotin brytes ned av kroppen.

Pasientene som var mest utsatt for passiv røyking, hadde i utgangspunktet mer enn dobbelt så stor sjanse for å få periodontitt som andre.

Mye av det skyldes andre risikofaktorer. For eksempel er folk med lavere inntekt og utdannelse betydelig mer utsatt for både passiv røyking og tannhelseproblemer.

Men selv etter å ha justert for andre kjente risikofaktorer, hadde passive røykere 45% høyere sjanse for å få moderat eller alvorlig periodontitt.

Tydelig sammenheng

Man skal alltid være forsiktig med å ta resultatene av én undersøkelse som bevis for noe.

Det er heller ikke slik at en sammenheng mellom passiv røyking og periodontitt nødvendigvis betyr at det ene skyldes det andre. (Kan hende har begge felles årsak, som undersøkelsen ikke har tatt høyde for.)

Samtidig er det verdt å merke seg at resultatene er justert for demografiske faktorer som alder, kjønn, etnisitet, inntekt og utdannelse.

Resultatene er dessuten såpass tydelige at det neppe er er snakk om tilfeldigheter. Det må mer forskning til for å forstå hvordan alt henger sammen, men i mellomtiden har vi fått nok en grunn til å unngå passiv røyking.

Les hele undersøkelsen her