Tannbehandling dekket av Folketrygden/HELFO

 

Noen har krav på stønad fra folketrygden til tannbehandling. Som hovedregel må den enkelte pasient selv betale utleggene de har til tannbehandling i sin helhet, men enkelte unntak finnes og det er tannlegens oppgave å vite om pasienten har krav på refusjon for deler av sin behandling.

Vi har direkteoppgjør med Helfo. Dette betyr at du hos oss kun betaler en eventuell egenandel på behandlingen.

Hvilke pasientgrupper og hva slags type behandling som automatisk kvalifiserer til refusjon kan du lese mer om på nettsidene til Helfo.