Det meste Inger trodde om å få nye tenner var feil