Akuttbehandling

Søyland Tannklinikk opererer ingen tannlegevakt, men vi er alltid tilgjengelige for våre pasienter. Har du akutt tannpine eller skadet tennene i et fall eller lignende, stiller vi opp.

I tillegg til akuttbehandlingen gjør vi en full utredning, med røntgenbilder, for å diagnostisere omfanget av skaden, og avdekke eventuelle skader og årsaker som ikke er umiddelbart synlige.

Utgifter til behandling av tannskader dekkes ofte delvis av folketrygden.

Hvis du har behov for akutthjelp, har vi telefonvakt i helgene. Ring oss på  22 42 98 98 eller 913 15 560.

Da kan vi være behjelpelige med å svare på spørsmål, skrive ut resepter til pasienter vi kjenner, eller sette opp time til akutthjelp på klinikken.